Tin chuyển nhượng: Chelsea từ chối mua lại Hazard

Với Chelsea, 60 triệu Euro đầu tư vào Eden Hazard hiện tại vẫn là quá đắt. Ảnh: UEFA
Với Chelsea, 60 triệu Euro đầu tư vào Eden Hazard hiện tại vẫn là quá đắt. Ảnh: UEFA
Với Chelsea, 60 triệu Euro đầu tư vào Eden Hazard hiện tại vẫn là quá đắt. Ảnh: UEFA
Lên top