Tin chuyển nhượng: Big Six nhắm cầu thủ “nổi loạn” của Barca

Ilaix Moriba bị đầy xuống tập với đội Barcelona B. Ảnh: Barcelona
Ilaix Moriba bị đầy xuống tập với đội Barcelona B. Ảnh: Barcelona
Ilaix Moriba bị đầy xuống tập với đội Barcelona B. Ảnh: Barcelona
Lên top