Tin chuyển nhượng: Barcelona lại “lao đầu vào đá”

Barcelona "muối mặt" hỏi mượn Joao Felix (phải) nhưng Atletico Madrid không buồn đàm phán. Ảnh: La Liga
Barcelona "muối mặt" hỏi mượn Joao Felix (phải) nhưng Atletico Madrid không buồn đàm phán. Ảnh: La Liga
Barcelona "muối mặt" hỏi mượn Joao Felix (phải) nhưng Atletico Madrid không buồn đàm phán. Ảnh: La Liga
Lên top