Tin chuyển nhượng 17.6: Trở lại Man United, Ronaldo phải giảm lương

Manchester United đã mở cửa chào đón Cristiano Ronaldo khi anh vẫn thể hiện bản năng săn bàn xuất sắc. Ảnh: UEFA
Manchester United đã mở cửa chào đón Cristiano Ronaldo khi anh vẫn thể hiện bản năng săn bàn xuất sắc. Ảnh: UEFA
Manchester United đã mở cửa chào đón Cristiano Ronaldo khi anh vẫn thể hiện bản năng săn bàn xuất sắc. Ảnh: UEFA
Lên top