Tiết lộ lý do Barcelona từng từ chối Cristiano Ronaldo

Vì đầu tư vào Ronaldinho, Barcelona đã không chọn Cristiano Ronaldo dù chi phí khi đó chỉ là 17 triệu Euro. Ảnh: AFP
Vì đầu tư vào Ronaldinho, Barcelona đã không chọn Cristiano Ronaldo dù chi phí khi đó chỉ là 17 triệu Euro. Ảnh: AFP
Vì đầu tư vào Ronaldinho, Barcelona đã không chọn Cristiano Ronaldo dù chi phí khi đó chỉ là 17 triệu Euro. Ảnh: AFP
Lên top