Tiết lộ bí mật giúp Thái Lan có Huy chương vàng Olympic lịch sử ở taekwondo

Võ sĩ Panipak giành tấm Huy chương vàng Olympic lịch sử cho taekwondo Thái Lan tối 24.7. Ảnh: Siam Sports.
Võ sĩ Panipak giành tấm Huy chương vàng Olympic lịch sử cho taekwondo Thái Lan tối 24.7. Ảnh: Siam Sports.
Võ sĩ Panipak giành tấm Huy chương vàng Olympic lịch sử cho taekwondo Thái Lan tối 24.7. Ảnh: Siam Sports.
Lên top