Tiếp tục hòa kiểu "tự sát", Barcelona đã giơ cờ trắng

Dẫn trước Levante 2 bàn nhưng Lionel Messi và các đồng đội vẫn kết thúc trận đấu với tỉ số hòa 3-3. Ảnh: AFP
Dẫn trước Levante 2 bàn nhưng Lionel Messi và các đồng đội vẫn kết thúc trận đấu với tỉ số hòa 3-3. Ảnh: AFP
Dẫn trước Levante 2 bàn nhưng Lionel Messi và các đồng đội vẫn kết thúc trận đấu với tỉ số hòa 3-3. Ảnh: AFP
Lên top