Tỉ số trận tuyển Trung Quốc – tuyển Nhật Bản: Blue Samurai "nổi giận"?

Tuyển Nhật Bản có lực lượng vượt trội so với tuyển Trung Quốc. Ảnh: AFC.
Tuyển Nhật Bản có lực lượng vượt trội so với tuyển Trung Quốc. Ảnh: AFC.
Tuyển Nhật Bản có lực lượng vượt trội so với tuyển Trung Quốc. Ảnh: AFC.
Lên top