Tỉ số trận Oman – Nhật Bản: Chờ Samurai Blue phục hận

Tuyển Nhật Bản (áo xanh) sẽ không để cho Oman tiếp tục gây bất ngờ. Ảnh: AFP.
Tuyển Nhật Bản (áo xanh) sẽ không để cho Oman tiếp tục gây bất ngờ. Ảnh: AFP.
Tuyển Nhật Bản (áo xanh) sẽ không để cho Oman tiếp tục gây bất ngờ. Ảnh: AFP.
Lên top