Tỉ số trận Argentina - Brazil: 3 điểm cho kẻ khát?

Trận Siêu kinh điển Nam Mỹ giữa Argentina và Brazil có mặt Lionel Messi nhưng lại vắng Neymar. Ảnh: AFP
Trận Siêu kinh điển Nam Mỹ giữa Argentina và Brazil có mặt Lionel Messi nhưng lại vắng Neymar. Ảnh: AFP
Trận Siêu kinh điển Nam Mỹ giữa Argentina và Brazil có mặt Lionel Messi nhưng lại vắng Neymar. Ảnh: AFP
Lên top