Thương Liverpool nhưng Chelsea và Tuchel đáng được ngợi khen

Chelsea đã có thể mơ đến việc vươn lên tới gần hơn nữa vị trí đầu bảng xếp hạng của Manchester City. Ảnh: Chelsea
Chelsea đã có thể mơ đến việc vươn lên tới gần hơn nữa vị trí đầu bảng xếp hạng của Manchester City. Ảnh: Chelsea
Chelsea đã có thể mơ đến việc vươn lên tới gần hơn nữa vị trí đầu bảng xếp hạng của Manchester City. Ảnh: Chelsea
Lên top