Thomas Muller: "Kẻ sinh tồn" biết chơi bóng đá thời đại dịch

Ảnh: FC Bayern Munich.
Ảnh: FC Bayern Munich.
Ảnh: FC Bayern Munich.
Lên top