Thiếu hàng loạt ngôi sao, PSG thất bại ở Siêu cúp Pháp

Thiếu nhiều ngôi sao, PSG vẫn có thế trận lấn lướt hơn nhưng lại không thể ghi bàn thắng ở trận Siêu cúp Pháp. Ảnh: AFP
Thiếu nhiều ngôi sao, PSG vẫn có thế trận lấn lướt hơn nhưng lại không thể ghi bàn thắng ở trận Siêu cúp Pháp. Ảnh: AFP
Thiếu nhiều ngôi sao, PSG vẫn có thế trận lấn lướt hơn nhưng lại không thể ghi bàn thắng ở trận Siêu cúp Pháp. Ảnh: AFP
Lên top