“Thiên thời, địa lợi...” cho cú nước rút của Real Madrid

Real Madrid cần tập trung cho một cú nước rút quyết định. Ảnh: La Liga
Real Madrid cần tập trung cho một cú nước rút quyết định. Ảnh: La Liga
Real Madrid cần tập trung cho một cú nước rút quyết định. Ảnh: La Liga
Lên top