Thiago: "Tôi chưa từng nói với ai là sẽ rời Bayern Munich"

Ảnh: Daily Mail
Ảnh: Daily Mail
Ảnh: Daily Mail
Lên top