Thiago chưa chạm lên bảng "This is Anfield": Sự tự hào và trách nhiệm

Ảnh: Daily Mail.
Ảnh: Daily Mail.
Ảnh: Daily Mail.
Lên top