Thêm Man United, Top 6 Premier League cùng “đấu giá” tài năng 22 tuổi

Ben White chưa từng có kinh nghiệm tại Premier League. Ảnh: Global News
Ben White chưa từng có kinh nghiệm tại Premier League. Ảnh: Global News
Ben White chưa từng có kinh nghiệm tại Premier League. Ảnh: Global News
Lên top