Thật may cho đội tuyển Anh khi không sở hữu "Thế hệ Vàng"

Những ngôi sao thật sự với đội tuyển Anh. Ảnh: AFP.
Những ngôi sao thật sự với đội tuyển Anh. Ảnh: AFP.
Những ngôi sao thật sự với đội tuyển Anh. Ảnh: AFP.
Lên top