Thật may, Barca và Messi sẽ ngồi lại để “nói chuyện phải quấy”

Ảnh: Daily Mail
Ảnh: Daily Mail
Ảnh: Daily Mail
Lên top