Tencent giúp fan Trung Quốc được xem Premier League

Fan Trung Quốc không được xem 8 trận đầu tiên của vòng 1 Premier League 2020-2021 nhưng từ vòng 2, họ sẽ được xem trực tiếp. Ảnh: Getty.
Fan Trung Quốc không được xem 8 trận đầu tiên của vòng 1 Premier League 2020-2021 nhưng từ vòng 2, họ sẽ được xem trực tiếp. Ảnh: Getty.
Fan Trung Quốc không được xem 8 trận đầu tiên của vòng 1 Premier League 2020-2021 nhưng từ vòng 2, họ sẽ được xem trực tiếp. Ảnh: Getty.
Lên top