Tấn công nhạt nhòa, Real hòa nhạt Getafe 0-0

Lên top