Tấn công hủy diệt, Anh vùi dập Bulgaria 6 bàn không gỡ

Lên top