Tài sản 1 tỉ USD và thương hiệu vượt xa phạm vi sân cỏ của Ronaldo

Ảnh: Pinterest.
Ảnh: Pinterest.
Ảnh: Pinterest.
Lên top