Suýt thua Sevilla, Real Madrid lỡ cơ hội leo lên ngôi đầu La Liga

Real Madrid coi như "tự bắn vào chân". Ảnh: La Liga.
Real Madrid coi như "tự bắn vào chân". Ảnh: La Liga.
Real Madrid coi như "tự bắn vào chân". Ảnh: La Liga.
Lên top