Super League đã dừng, Champions League kiểu mới sẽ ra sao?

Champions League phải thay đổi. Ảnh: UEFA.
Champions League phải thay đổi. Ảnh: UEFA.
Champions League phải thay đổi. Ảnh: UEFA.
Lên top