Super League bị hủy bỏ: Tất cả đang chờ xem UEFA sẽ làm được gì?

Chủ tịch Aleksander Ceferin. Ảnh: UEFA.
Chủ tịch Aleksander Ceferin. Ảnh: UEFA.
Chủ tịch Aleksander Ceferin. Ảnh: UEFA.
Lên top