“Sư tử” Anh đã không còn sống trong sợ hãi

Đội tuyển Anh đã vượt qua được những rào cản quan trọng về tâm lý để chứng tỏ thực lực. Ảnh: UEFA
Đội tuyển Anh đã vượt qua được những rào cản quan trọng về tâm lý để chứng tỏ thực lực. Ảnh: UEFA
Đội tuyển Anh đã vượt qua được những rào cản quan trọng về tâm lý để chứng tỏ thực lực. Ảnh: UEFA
Lên top