Sự kiên nhẫn của Laporta với Koeman đã đến giới hạn

Laporta cần Koeman thay đổi Barca theo chiều hướng tích cực để vực dậy tài chính. Ảnh: AFP.
Laporta cần Koeman thay đổi Barca theo chiều hướng tích cực để vực dậy tài chính. Ảnh: AFP.
Laporta cần Koeman thay đổi Barca theo chiều hướng tích cực để vực dậy tài chính. Ảnh: AFP.
Lên top