Steven Gerrard khuyên Liverpool tạc tượng Jurgen Klopp

Gerrard đánh giá cao những đóng góp của Jurgen Klopp cho Liverpool. Ảnh: Getty
Gerrard đánh giá cao những đóng góp của Jurgen Klopp cho Liverpool. Ảnh: Getty
Gerrard đánh giá cao những đóng góp của Jurgen Klopp cho Liverpool. Ảnh: Getty
Lên top