Sterling rực sáng, Anh huỷ diệt Cộng hòa Séc 5-0

Lên top