Song tấu Kane - Son lên tiếng, Tottenham dễ dàng đả bại Leeds

Ảnh: Tottenham FC
Ảnh: Tottenham FC
Ảnh: Tottenham FC
Lên top