Song sát lập công, Uruguay vùi dập Ecuador 4-0

Lên top