Son và Kane trở lại: Tottenham còn hi vọng để bơi ngược thác

Ảnh: Standard UK.
Ảnh: Standard UK.
Ảnh: Standard UK.
Lên top