Solskjaer trở lại M.U: Đống hỗn độn cần giải quyết tại Carrington

Solskjaer đã trở lại Manchester United. Ảnh: AFP.
Solskjaer đã trở lại Manchester United. Ảnh: AFP.
Solskjaer đã trở lại Manchester United. Ảnh: AFP.
Lên top