Solskjaer bị sa thải: M.U cần một ông thầy hay chiến tướng?

Người tiếp theo, xin mời vào. Ảnh: AFP
Người tiếp theo, xin mời vào. Ảnh: AFP
Người tiếp theo, xin mời vào. Ảnh: AFP
Lên top