Sốc: Neymar có thể bị cấm dự chung kết Champions League

Việc đổi áo đấu có thể khiến Neymar trả giá bằng suất đá chung kết Champions League. Ảnh: Lincensor.
Việc đổi áo đấu có thể khiến Neymar trả giá bằng suất đá chung kết Champions League. Ảnh: Lincensor.
Việc đổi áo đấu có thể khiến Neymar trả giá bằng suất đá chung kết Champions League. Ảnh: Lincensor.
Lên top