Sir Alex nhắn nhủ M.U: Dù nhỏ nhưng cũng có thể leo được đỉnh Everest

Sir Alex không quá gay gắt với Super League. Ảnh: AFP.
Sir Alex không quá gay gắt với Super League. Ảnh: AFP.
Sir Alex không quá gay gắt với Super League. Ảnh: AFP.
Lên top