Sir Alex ngỏ lời với Ancelotti: Nếu ngày ấy không có Real Madrid...

Ảnh: Premier League.
Ảnh: Premier League.
Ảnh: Premier League.
Lên top