Sevilla 0-1 Real Madrid: Sức bật từ chân tường

Real Madrid đã có một chiến thắng quan trọng. Ảnh: Twitter
Real Madrid đã có một chiến thắng quan trọng. Ảnh: Twitter
Real Madrid đã có một chiến thắng quan trọng. Ảnh: Twitter
Lên top