Serie A trước ngày trở lại: Bóng phải lăn, thà mạo hiểm còn hơn... phá sản

Ảnh: Corriere dello Sport.
Ảnh: Corriere dello Sport.
Ảnh: Corriere dello Sport.
Lên top