Serie A tiếp tay cho các câu lạc bộ Italia "phản" FIFA

Serie A đứng về phía các câu lạc bộ trong cuộc chiến lợi ích với FIFA. Ảnh: AFP
Serie A đứng về phía các câu lạc bộ trong cuộc chiến lợi ích với FIFA. Ảnh: AFP
Serie A đứng về phía các câu lạc bộ trong cuộc chiến lợi ích với FIFA. Ảnh: AFP
Lên top