Saudi Arabia muốn đăng cai World Cup 2030 cùng… Italia

World Cup 2030 sẽ là thời điểm kỷ niệm 100 năm thành lập giải đấu. Ảnh: Goal
World Cup 2030 sẽ là thời điểm kỷ niệm 100 năm thành lập giải đấu. Ảnh: Goal
World Cup 2030 sẽ là thời điểm kỷ niệm 100 năm thành lập giải đấu. Ảnh: Goal
Lên top