Sau Sir Alex, Rooney cũng lên đường đi cổ vũ Man United

Lên top