Sau Liverpool, cầu thủ Chelsea quỳ gối đòi công lý cho George Floyd

Cầu thủ Chelsea quỳ gối ủng hộ người da màu  Ảnh: Getty
Cầu thủ Chelsea quỳ gối ủng hộ người da màu Ảnh: Getty
Cầu thủ Chelsea quỳ gối ủng hộ người da màu Ảnh: Getty
Lên top