Sau 14 năm, Messi có lần thứ 2 nhận thẻ đỏ trong sự nghiệp

Ảnh: B/R Football.
Ảnh: B/R Football.
Ảnh: B/R Football.
Lên top