Sarri: “Ronaldo giỏi nhất đội, 10 người còn lại phải phòng ngự hay”

Ronaldo sẽ vẫn giữ vai trò quan trọng ở Juventus mùa giải tới. Ảnh: Getty Images
Ronaldo sẽ vẫn giữ vai trò quan trọng ở Juventus mùa giải tới. Ảnh: Getty Images
Ronaldo sẽ vẫn giữ vai trò quan trọng ở Juventus mùa giải tới. Ảnh: Getty Images
Lên top