Sao mai 19 tuổi cứu nguy, Bayern thắng nhọc Wolfsburg 2-0

Lên top