Sân vận động độc lạ làm từ container phục vụ cho World Cup 2022 ở Qatar

Sân 974 được làm từ 974 container vận chuyển để phục vụ cho World Cup 2022. Ảnh: SC
Sân 974 được làm từ 974 container vận chuyển để phục vụ cho World Cup 2022. Ảnh: SC
Sân 974 được làm từ 974 container vận chuyển để phục vụ cho World Cup 2022. Ảnh: SC
Lên top