Samuel Umtiti của Barcelona dương tính với COVID-19

Lên top