Sài Gòn sẽ không đá vòng bảng AFC Cup 2021 tại Singapore

Câu lạc bộ Sài Gòn sẽ phải thay đổi địa điểm đá vòng bảng AFC Cup 2021. Ảnh: Sài Gòn FC
Câu lạc bộ Sài Gòn sẽ phải thay đổi địa điểm đá vòng bảng AFC Cup 2021. Ảnh: Sài Gòn FC
Câu lạc bộ Sài Gòn sẽ phải thay đổi địa điểm đá vòng bảng AFC Cup 2021. Ảnh: Sài Gòn FC
Lên top